Chủ Nhật, 24/06/2018
English Tiếng Việt
Trang chủ  Trợ giúp  Giới thiệu
Man hinh chi tiet sang che
of    

- Dữ liệu thư mục:
(11) Số công bố đơn
(21) Số đơn (51)7 IPC
(22) Ngày nộp đơn    
(75) Người nộp đơn ()
(54) Tên sáng chế
(57) Tóm tắt sáng chế
   
- Bản mô tả
-Yêu cầu bảo hộ
- Hình vẽ
     
- Tình trạng pháp lý